Netwerkbijeenkomst ‘Water op de Kaart in regio Rivierenland’

2017-07-17T16:15:59+02:00

Het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme ging op 11 april met ondernemers uit de regio in gesprek tijdens de netwerkbijeenkomst 'Water op de kaart in regio Rivierenland'. Hoe kunnen wij samen het water (rivieren, recreatiegebieden, uiterwaarden) in onze mooie regio meer bekendheid geven bij toeristen? Hoe maken wij het water meer beleefbaar zodat Rivierenland een toeristische hotspot wordt?