NIEUWS

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

Een jaar nadat Rijksoverheid, de acht gemeenten van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden, maakten ze een eerste balans op. De conclusie? Door de Regio Deal konden 31 projecten van start, die ieder op een eigen manier bijdragen aan het versterken van de kracht van de regio.

De ambitie van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland is de brede welvaart in Rivierenland te verbeteren op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Door samenwerking van overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers concreet vorm te geven, wil Rivierenland een inclusieve, slimme en duurzame regio zijn en blijven.

Boost voor samenwerking
In die samenwerking staan 31 verschillende projecten in vier programmalijnen centraal: inclusief, fruit, delta en samen. In een eerste voortgangsrapportage zijn, een jaar na de ondertekening de eerste resultaten per programmalijn op een rij gezet. Een aantal projecten is daarin nader beschreven. Gerdo van Grootheest is voorzitter van de stuurgroep Regio Deal. Hij vertelt dat nu, na een jaar, goed te zien is dat de samenwerking echt een boost krijgt: “De Regio Deal is een vliegwiel in het samenwerken aan verschillende opgaven die er liggen in de regio. Dat is een uitdaging, dat zien we in alle regio’s, zeker in coronatijd, maar het werkt!”

Toekomstmogelijkheden in Rivierenland
HUB Rivierenland is een van de 31 projecten. Vanuit het project maken leerlingen van vo- en mbo-scholen in Rivierenland kennis met regionale bedrijven. “Daarmee zien jongeren in de regio concrete toekomstmogelijkheden”, licht programmamanager Sonja van Kampen toe. “En het mes snijdt aan twee kanten, want de sectoren die springen om goede mensen, denk maar aan techniek en zorg, krijgen de kans zich te laten zien aan de toekomstige arbeidsmarkt. De Regio Deal zorgde er ook voor dat er samenwerking ontstaat met andere arbeidsmarktinitiatieven, zoals Fruit tech campus en S-Tec. Daarmee krijgt samenwerking echt vorm, zo kunnen ze als partners elkaars netwerk helpen vergroten. Daar profiteert iedereen van.”

Meer over de projecten, programmalijnen, ambities en geldstromen van Regio Deal FruitDelta Rivierenland is te lezen in de voortgangsrapportage.

HUB Rivierenland Battle of the Boats

Op de foto: HUB Rivierenland is een van de 31 Regio Deal Projecten.  Door activiteiten te organiseren voor en door jongeren, brengt HUB Rivierenland regionale bedrijven en jonge mensen uit de regio met elkaar in contact.

Publicatiedatum: 21 juli 2021