NIEUWS

Maar liefst 18 regionale initiatieven ontvangen steun uit Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland


Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland is er speciaal voor ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal. Het geeft ze een steun in de rug voor het realiseren van hun plannen die passen bij de regionale ambities van FruitDelta Rivierenland. Tweemaal per jaar kan er bij het loket van het RIF worden aangeklopt voor een bijdrage. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW op 17 januari in De Schildkamp in Asperen maakte Hans Beenakker, voorzitter van de Economic Board van FruitDelta Rivierenland, aan de circa 350 aanwezige ondernemers bekend dat de tweede ronde van 2017 maar liefst 18 initiatieven heeft opgeleverd die een bijdrage zullen ontvangen. Dat zijn er 5 meer dan de eerste ronde.Hans Beenakker legt uit hoe het RIF werkt: van aanvraag tot honorering

Investeren in regionale projecten
FruitDelta Rivierenland is het samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers in Rivierenland. Samen willen zij het gebied verder ontwikkelen en versterken. Het RIF is het ‘middel’ om dat te doen. Met het RIF wil FruitDelta Rivierenland initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aanjagen en cofinancieren. Deze initiatieven moeten direct bijdragen aan minimaal één van de regionale ambities. De steun uit het RIF komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp. De tien gemeenten van Regio Rivierenland, het overheidsonderdeel binnen FruitDelta Rivierenland, vullen het fonds met € 3,- per inwoner. De eerste ronde liet zien dat voor elke geïnvesteerde euro er € 4,5 projectbudget is verworven (omdat ook andere partijen aanhaken en investeren). Een groot effect!

Gehonoreerde initiatieven
Hans Beenakker: “Het RIF is afgelopen jaar van start gegaan. Daarmee zijn wij de tweede regio in Nederland die een investeringsfonds heeft opgericht. Wij zijn enorm trots op de vele uitvoeringsproject- en haalbaarheidsstudievoorstellen die wij ontvingen. Het niveau is hoog en de 18 gehonoreerde initiatieven dragen stuk voor stuk bij aan de ontwikkeling van onze regio. En we doen het al heel goed. In het onderzoeksrapport ‘De Kracht van Oost’, in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland, is te lezen dat Rivierenland tot de krachtigste regio’s van Oost Gelderland behoort en op vijf economische terreinen zelfs aanmerkelijk beter presteert dan de rest van Nederland! De studies en projecten die wij steunen met een RIF-bijdrage zullen zeker bijdragen aan de verdere opwaartse lijn.”

Bekijk de gehonoreerde initiatieven >>

De Economic Board van het RIF
De Economic Board (EB) van het RIF beoordeelt en honoreert als onafhankelijk adviesorgaan de aanvragen die binnenkomen. De EB bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs, onderzoek, organisaties, overheid en ondernemende inwoners. De EB deelt ook kennis, kunde en contacten uit het eigen netwerk. De samenstelling van de EB kan wisselen; zo is afscheid genomen van Jan Looman. Hans Beenakker bedankt Jan namens de gehele board voor zijn rol in de startup-fase van de EB en de kennis en contacten die hij heeft ingezet om Rivierenland op de kaart te zetten als logistieke regio. Nu de EB is opgestart, geeft Jan Looman het stokje door aan Ien Stijns en Eef Vonk. Ien Stijns is directeur van Slot Loevestein en een enthousiaste, betrokken vrouw die ontwikkeling van de regio wil organiseren en stimuleren. Eef Vonk is directeur van Int. Transportbedrijf Vonk en Co bv en vanuit deze achtergrond betrokken bij de praktische en bedrijfsmatige kant van logistiek en transport.

Opening loket voor nieuwe aanvragen: 16 maart 2018
Het loket voor de eerste ronde van dit jaar opent op 16 maart. Initiatiefnemers hebben dan tot eind april de tijd om een aanvraag in te dienen. Meer informatie over de mogelijkheden leest u hier >>

Tijdlijn RIF 2018

Tijdlijn RIF 2018