Rapport Verrassend Rivierenland 

100 verborgen parels in de regionale economie in beeld gebracht

Rivierenland , 16 november 2020In opdracht van FruitDelta Rivierenland heeft prof.dr. G.J. Hospers van Stichting Stad en regio en geograaf aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente, een verkenningsonderzoek gedaan naar verborgen economische parels in Rivierenland. Het resultaat van zijn onderzoek is samengebracht in het rapport ‘Verrassend Rivierenland – 100 verborgen parels in de regionale economie’. Deze verborgen parels zijn bedrijven die de motor vormen van de regio, haar karakter geven en toekomstkracht.

Bij de zoektocht naar verborgen parels in de regionale economie heeft de onderzoeker zich gebaseerd op openbaar beschikbaar bronnenmateriaal van overheden (acht gemeenten, Regio Rivierenland en Provincie Gelderland) en artikelen en ranglijsten in de media. Daarnaast zijn de ledenlijsten van lokale en regionale ondernemersverenigingen doorgenomen en is bij alle gemeenten ingezoomd op Google Maps. Ook zijn de websites van alle geselecteerde bedrijven geraadpleegd. Dit leverde een groslijst van in totaal ruim 200 potentieel interessante bedrijven op, grofweg 25 per gemeente. Vervolgens is deze lijst teruggebracht tot 100 bedrijven (12 tot 13 per gemeente) aan de hand van de volgende vier criteria: Onderscheidende activiteiten, Verbondenheid met de regio, Economische diversiteit, Geografische spreiding. Deze 100 bedrijven worden, met een korte beschrijving, vermeld in het rapport.

Verspreiding
De 100 verborgen parels zijn bedoeld om naast de bestuurders en ambtenaren ook de aan FruitDelta Rivierenland verbonden partijen (Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), Greenport Gelderland (agribusiness), Logistic Valley Rivierenland, ROC Rivor en Gebiedscoöperatie Rivierenland) te informeren en te inspireren. Het rapport heeft dus in eerste instantie een regionale verspreiding, maar wordt ook toegezonden aan Provincie Gelderland en contactpersonen in Den Haag. De 100 parelbedrijven kunnen het rapport daarnaast uiteraard ook zelf delen binnen hun netwerk. Daarmee levert vermelding in het rapport op verschillende vlakken free publicity op.

Voor meer informatie:
Marien Borgstein, mborgstein@regiorivierenland.nl 
Programmamanager Agribusiness en coördinator Regionaal Investeringsfonds
Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland

Het rapport is hieronder te bekijken (klik op het vergrootglas onderaan om in te zoomen).
Of bekijk het rapport hier.

Verrassend Rivierenland